Služby

Vedení účetnictví


Vedení účetnictví - dříve podvojného účetnictví - podle platných předpisů (zákon č.563/1991 Sb.o účetnictví, vyhláška č.500/2002 Sb. a české účetní standardy), roční účetní závěrka, inventarizace zůstatků, daňové přiznání a všechny služby související pro správné sestavení účetních výkazů. 

 

Cena konečná se stanovuje dohodou. Nejsme plátci DPH.