Účetnictví

Při vzniku společnosti nebo zahájení podnikatelské činnosti účetnictví založíme. V případě pokračování v již vedeném účetnictví provedeme důkladnou kontrolu předávaných dokladů tak, abychom zajistili správnost dalšího zpracování účetní agendy. Účetnictví můžeme zpracovat i zpětně ( tzv. rekonstrukce účetnictví ).